Tuesday, 25 October 2011 00:20

Talentenscan

Een talentenscan, voor iedereen die echt wil uitblinken

 

Net zoals Marcus Buckingham geloven wij dat individuen pas werkelijk kunnen uitblinken wanneer ze vertrekken vanuit hun sterke punten en van daaruit verder groeien.

Natuurlijk moet u dan wel weten wat uw sterke punten juist zijn.  Via een talentenscan brengen we deze in kaart.  We zijn ervan overtuigd dat je net nieuwe mogelijkheden creëert wanneer je de mogelijkheden in mensen ziet en benoemt.

 

Daarbij maken we een onderscheid tussen competenties en talenten.  Waar competenties omschrijven waar u goed in bent, gaat talent over: waar bent u goed in èn waar haalt u voldoening uit?

Een talentenscan bestaat uit een 4-tal sessies van 1.5 uur.

 

Na dit traject ontvangt u een talentportfolio als herinnering aan een boeiend proces.

 

 

Last modified on Monday, 01 July 2013 17:53
More in this category: « Rekrutering & selectie